diumenge, 24 de novembre de 2013

Barret amb orelles de ratolí / Beanie with mouse ears

Hola, avui us porto el patró d'un barret amb orelles de ratolí (de mickey mouse) adaptat del model "Peppermint beanie" de la pàgina de We Are Knitters.
Necessiteu aproximadament mitja troca de trapillo i un ganxet del 10-12 en funció del gruix de la tela.


-Abreviatures del patró:
Cadeneta: cd
Punt ras: pr
Punt baix: pb
Augment: 2pb sobre el mateix pb
Reducció: 1pb sobre 2pb de la fila inferior

BARRET

Pas 1: Fer 4 cadenetes (cd) i tancar el cercle amb un punt ras (pr) en la primera cadeneta, fer una cadeneta.
Pas 2: Fer 6 punts baixos (pb) en el cercle creat en el pas anterior. Tancar amb 1 pr i 1 cd
Pas 3: Fer 2 pb (1 augment) a cada punt, fins a 12 pb. Tancar amb 1 pr i 1 cd

Pas 4: Fer 1 pb + 1 augment (2pb en 1 punt) fins a 18 pb. Tancar amb 1 pr i 1 cd
Pas 5: Fer 4pb + 1 augment, repetir fins a 22 pb. Tancar amb 1 pr i 1 cd
Pas 6: Fer 3pb + 1 augment, repetir fins a 28 pb. Tancar amb 1 pr i 1 cd
Pas 7: Fer 6pb + 1 augment, repetir fins a 32 pb. Tancar amb 1 pr i 1 cd
Pas 8: Fer 5 voltes de 32 pb (1pb en cada punt), tancant cada volta amb 1 pr i 1cd. Rematar.

ORELLES (x2)

Pas 1: Fer 3 cd
Pas 2: 1 cd + 3pb (3 punts)
Pas 3: 1 cd, 1 augment, 1 pb, 1 augment (5 punts)
Pas 4: 1 cd, 5pb (5 punts)

Pas 5: 1cd, 1 reducció, 1 pb. 1 reducció (3 punts). Rematar.

Finalment, heu de cosir les orelles al barret amb la mateixa tela i una agulla llanera.

Trobareu les fotos al Tumblr.

_______________________________________
Hi, today I will show you the beanie with mouse ears pattern (see picture on top) (as Mickey Mouse ) which is adapted from the " Peppermint Beanie" that can be found in http://www.weareknitters.com

You need about half a skein of t-shirt yarn and a 10-12mm crochet hook.

Abbreviations - pattern :
Chain : ch
Slip Stitch: ss
Single crochet: sc
Increase : 2sc on the same sc
Reduction : 1sc on 2sc from the last row

BEANIE

Step 1: Make 4 chains (ch) and close the cirle with a slip stitch (ss) in the first chain, make another chain.
Step 2: Make 6 single crochet (sc) in the circle created in the previous step. Close the round with 1ss and 1 ch.
Step 3: Make 2sc (1 increase ) at each point, up to 12sc . Close the round with 1ss and 1 ch.
Step 4 : Make 1sc + 1 increase (2sc in 1 sc) and repeat it up to 18sc. Close the round with 1ss and 1 ch.
Step 5 : Make 4sc +1 increase, repeat up to 22sc. Close the round with 1ss and 1 ch.
Step 6 : Make 3sc +1 increase, repeat up to 28sc. Close the round with 1ss and 1 ch.
Step 7 : Make 6sc +1 increase, repeat up to 32sc. Close the round with 1ss and 1 ch.
Step 8 : Make 5 rounds of 32sc (1sc at each point), closing every round with 1ss and 1 ch. 

EARS (x2)

Step 1 : Make 3ch
Step 2: 1ch+ 3sc (3 points )
Step 3: 1ch + 1increase + 1sc + 1 increase (5 points)
Step 4: 1ch + 5sc (5 points)
Step 5: 1ch + 1 reduction + 1 sc + 1 reduction (3 points)

In the end, you have to attach the ears to the beanie using the same t-shirt yarn and a wool needle.

You can find the pictures on my Tumblr .